josecantíbarcelona

0

Born

Numerada / Edició limitada 20 unitats
Metacrilat + dibond 3mm
Bastidor d’alumini
60x21cm