josecantíbarcelona

0

Love Story Limited

Numerada / Edició limitada 20 unitats
Metacrilat + dibond 3mm
Bastidor d’alumini
28x40cm x 3

Decoració del Restaurant Tuset, Barcelona