josecantíbarcelona

0

Som 2

Numerada / Edició limitada 20 unitats
Metacrilat + dibond 3mm
Bastidor d’alumini
28x40cm x 2